Очна ставка проводилась в _______________________________ ___________________ з «__» год. «___» хв. до «__» год. «___» хв.

ПРОТОКОЛ ОЧНОЇ СТАВКИ

м. Київ «___»___ _______ року

Очна ставка проводилась в _______________________________ ___________________з «__» год. «___» хв. до «__» год. «___» хв.

Старший слідчий прокуратури __________ району м. Києва _________________ з дотриманням вимог ст.ст.172 і 173 КПК України, провів очну ставку між:

Прізвище

Прізвище

Ім'я

Ім'я

По-батькові

По-батькові

Про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань і відмову від дачі показань по ст. 384-385 КК України попереджений.

________ _______________________

(підпис)

Особам, викликаним на очну ставку, роз'яснено їх право по її закінченні задавати, с дозволу слідчого, один одному запитання, а також клопотати про внесення доповнень і поправок в протокол.

Показання в ході очної ставки буду давати _________ мовою

_________________________ ____________________.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Більше питань у учасників слідчої дії не виникало.

Очну ставку Очна ставка проводилась в _______________________________ ___________________ з «__» год. «___» хв. до «__» год. «___» хв. провів:

Старший слідчий прокуратури __________________

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentaxsbpcr.html
documentaxsbwmz.html
documentaxscdxh.html
documentaxsclhp.html
documentaxscsrx.html
Документ Очна ставка проводилась в _______________________________ ___________________ з «__» год. «___» хв. до «__» год. «___» хв.